Drogi publiczne w Polsce

pomarańcze Czary

Temat: O tym jak miłosciwie nam panujacy chcą zakorkowac miasto.
...akcyzy zależna jest od kursu euro i po uśrednieniu za 2008 rok wyniosła 1500 zł/m3 benzyny i 1000 zł/m3 ON). Tymczasem sama GDDKiA, która zarządza 18,3 tys. km dróg (5% łącznej długości 379,5 tys. km dróg publicznych, z czego 253 tys. utwardzonych), wydała w 2008 roku 14 mld zł na inwestycje, a szacuje się, że drugie 14 mld zł na utrzymanie. Nie podam tutaj dokładnej wielkości nakładów, jakie są potrzebne na utrzymanie wszystkich dróg publicznych w Polsce. Mogę tylko szacować, że na drogi wojewódzkie, liczące 28,5 tys. km (7,5% łącznej długości dróg publicznych), potrzeba co najmniej drugie tyle, ile na drogi krajowe. W sumie w 2008 roku mieliśmy więc na drogi krajowe i wojewódzkie potrzeby rzędu 56 mld zł, które akcyza zaspokoiła w około 42%. Co chwila słychać głosy: płacę, wymagam, żądam, a tak naprawdę po podwyższeniu akcyzy o 250% możemy...
Źródło: wirtualna.warszawa.pl/forum/showthread.php?t=92382Temat: Prawo jazdy
głupio trochę Wierz mi, że to jest tylko i wyłącznie z korzyścią dla wszystkich użytkowników dróg publicznych w Polsce ;]] Tu chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo na drodze. jestem uparta i zdam i koniec Tak ,upór, konsekwencja i cierpliwość to te cechy które przydają się najbardziej gdy się podchodzi do robienia prawka ;]]
Źródło: nastolatki.eev.pl/viewtopic.php?t=192


Temat: Pilot odpowie za śmierć kolegi
... Antonio... no to teraz pojechałeś... "Dostosowanie prędkości do warunków jazdy" w Polsce sprowadza się do pozostawieniu samochodu w garażu. Skoro jesteś taki twardziel to z pewnością znasz i raport NIK i europejski o stanie naszych dróg. Wiesz ile procent NIE NADAJE SIĘ DO UŻYTKOWANIA ? "Stan techniczny nawierzchni dróg także nie spełnia wymogów unijnych. Z przeprowadzonej kontroli wynika, że połowa dróg publicznych w Polsce, stosując kryteria unijne, powinna być zamknięta dla ruchu. " "Izba (NIK) wskazała, że naprawy jezdni i chodników wymaga blisko 50 proc. dróg w Łodzi i Wrocławiu, ponad połowa w Gdańsku i Krakowie, a w Warszawie aż 71 proc." Coś jeszcze chcesz mądrego powiedzieć o "maśle maślanym" i skrajnym debilizmie jakim jest text o prędkości i warunkach ?? Jak widzę w telewizji...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=32062


Temat: : Drogi Krajowe w budzecie 2008
...dróg przebiegające przez miasta są często w złym stanie technicznym. Drogi te wymagają m.in. przebudowy skrzyżowań, przebudowy sytemu odwodnienia, wzmocnienia nawierzchni i budowy ciągów pieszych. W 2008 roku planowane jest zakończenie przebudowy odcinków dróg krajowych w miejscowościach: Starogard Gdański /Nr 22/, Pisz /Nr 63/. 5. Zwiększenie i wzmocnienie istniejących obiektów mostowych oraz wiaduktów. Mankamentem sieci dróg publicznych w Polsce jest niedostateczna liczba przepraw mostowych oraz zły stan istniejących mostów i wiaduktów. Kontynuowana będzie budowa mostów przez Wisłę w Chełmnie w ciągu drogi krajowej nr 1, w Nagnajowie w ciągu drogi krajowej Nr 9 oraz w Puławach w ciągu drogi krajowej Nr 12, a także wiaduktów w Legionowie w ciągu drogi krajowej Nr 61. Istotne znaczenie dla transportu ma również wzmocnienie istniejących obiektów...
Źródło: forum.motoskansen.pl/viewtopic.php?t=429


Temat: Energia wiatrowa [wątek wydzielony]
teraz jeszcze nie, ale trzeba o tym pomyślec gdy jest czas na dyskusje, projekty i planowanie z uwzględnieniem potrzeb ludności, rynku, ochrony środowiska i krajobrazu. zobacz np. na siec dróg publicznych w Polsce. gdyby pomyślano o tym 30 lat temu nie byłoby dziś problemów z obwodnicami, odpowiednią przepustowością dróg, autostradami. ale w latach 70 było mało samochodów, nie było TIRów, więc uważano, że problem nie istniał. ktoś w trakcie tej dyskusji słusznie zauważył, że rozproszenie produkcji prądu to brak słupów. zobaczcie jak wyglądają dziś szeroko rozumiane okolice Soliny. słup na słupie, drut na...
Źródło: forum.bieszczady.info.pl/showthread.php?t=5931


Temat: Mazury bez przydrożnych drzew
...ominięcia pieszego, zwierzęcia lub > rowerzysty, gdy nagle wtargn? na jezdnię. Jeżeli przy drodze nie ma drzew, > takie sytuacje nie oznaczaj? zazwyczaj nic groĄnego. Pojazd l?duje na > poboczu, w krzakach lub w polu, a w najgorszym przypadku - w rowie. Nawet > gdy dojdzie do przewrócenia się pojazdu lub do tzw. > „dachowania”, podróżni maj? ogromne szanse wyjć z takiej > przygody bez szwanku. Niestety, zarz?dcy dróg publicznych w Polsce sadz? na > poboczach, blisko krawędzi jezdni miliony drzew, czego efektem jest mierć > lub kalectwo tysięcy podróżnych, których pojazd wypadł z drogi. > Często wypadnięcie z niej spowodowane jest fatalnym stanem nawierzchni. Do > utraty panowania nad pojazdem i wypadnięcia z drogi może przyczynić się > nieoznakowana dziura w jezdni, koleina, garb lub wybój, liska nawierzchnia >...
Źródło: forum.przyroda.org/viewtopic.php?t=3708