żywienie pracowników

pomarańcze Czary

Temat: Nowe uprawnienia
...przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny. 2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne. Art. 14. 1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych: 1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowowychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich; 2) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników; 3) w miejscach i czasie masowych zgromadzeń; 4) w środkach i obiektach komunikacji publicznej; 5) (uchylony); 6) w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych. 2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do...
Źródło: strazmiejskakoszalin.to.pl/viewtopic.php?t=299Temat: sprawa o wykroczenie
...w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny Art. 14. 1.Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych: 1.na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich, 2.na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników, 3.w miejscach i w czasie masowych zgromadzeń, 4.w środkach i obiektach komunikacji publicznej, 5.(skreślony), 6.w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych. 1.(skreślony). 2.(skreślony). 2.a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=1536


Temat: MON dyskryminuje marynarzy
...temacie nasze krajowe regulacje prawne również nie przystają do rzeczywistości ani nie idą w parze z NATOwskimi. Mało tego są z nimi całkowicie sprzeczne, ośmieszające nasz kraj o wiele bardziej niż marynarz na ewentualnym rauszu. USTAWA o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Art. 14. 1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych: 2) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników; 6) w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych Art. 16. 1. Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych na teren zakładów pracy, obiektów wymienionych w art. 14 ust. 3. Napoje alkoholowe wnoszone przez Żołnierzy na teren obiektów wymienionych w art. 14 ust. 1 pkt 6 ulegają odebraniu i...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=33636


Temat: Bodzio21 ssij palke
USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) Art. 14. 1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych: 1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich, 2) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników, 3) w miejscach i w czasie masowych zgromadzeń, 4) w środkach i obiektach komunikacji publicznej, 5) skreślony, 6) w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych. 2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich...
Źródło: harem-world.info/viewtopic.php?t=1748


Temat: usilowanie spozycia :-)
...określonego w ust. 1 jest karalne. 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy. Art. 14. 1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych: 1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich, 2) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników, 3) w miejscach i w czasie masowych zgromadzeń, 4) w środkach i obiektach komunikacji publicznej, 5) skreślony, 6) w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych. 2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich...
Źródło: wirtualna.warszawa.pl/forum/showthread.php?t=8533


Temat: Karta magnetyczna, czyli diabeł tkwi w szczegółach
...(nr 5) (wszystko oczywiście jest względne, ale jeśli firma sama refunduje posiłki to może wpisach taka usługę na kartę podstawowa pracownika, jednak jeśli nie to korzystając z usług innej firmy możemy mieć kolejną. Jasne jest również to iż możemy korzystać po prostu z karty kredytowej, ale nie zawsze, bo co jeśli mamy stołówkę na terenie firmy i tylko tam podczas pracy możemy coś zjeść bo nasza firma podpisała z inna umowę o wyłącznym żywieniu pracowników - choćby ze względu na bezpieczeństwo). No dobra idźmy dalej. Jeśli do pracy jeździmy metrem, czy autobusem dodatkowo dostajemy kolejną kartę (nr 6) (lub mamy ją na wszelki wypadek). Robiąc zakupy gdziekolwiek używamy kilku kart. Czyli w normalnym codziennym życiu stosujemy od kilku do kilkunastu kart: całkiem nieźle. Teraz oczywiście dochodzi moda, czyli możliwość zamienienia fizycznego wyglądu karty na...
Źródło: linet.laohost.net/showthread.php?t=589